Минко


Горският ни водач, след него пъплим към върхове и чудни местенца.