Работа с екипировка и техники на безопасност


Използваната от нас екипировка е лицензирана във всяка една от областите в които сме АКТИВНИ.

Спазват се  международните и вътрешни стандарти за техническа безопасност и качеството на използвания инвентар при групови и индивидуални прояви.

Инструкторите са обучени и имат необходимите умения и квалификация да работят със специфичната екипировка в направленията.

Всяка една наша проява започва с инструктаж за необходимите мерки за безопасност и правила за спазване.

Инструкторите съблюдават правилата за безопасност и следят за сигурността.