Влизане в пещера АНДЪКА

Подходящо за физически активни и подготвени за натоварване хора

Карта на приключението

Пещерата се намира в района на Дряновския манастир в края на каньона на река Андъка.

Влизане в пещера АНДЪКА

Подходящо за физически активни и подготвени за натоварване хора