Обучения за педагогически специалисти


Предлаганите програми са одобрени в Информационния регистър на МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и носят квалификационни кредити. Групите са малки, средата е мотивираща, а лекторите ни са активни лидери. В тези условия участниците в обученията надграждат знанията си и усвоят нови умения.

Вярваме, че ученето през целия ни живот е важен и смислен процес.