Фестивали и пленери


Важно е, когато човек е повярвал в себе си и е създал творение, да има къде и с кого да го сподели. Всяко постижение има свое място и публика – там, където ще е оценено и споделено. Там, където постигнатите резултати и мечти те зареждат още по-вече и където намираш сродни души.

ФЕСТИВАЛИТЕ, в които се включваме активно, са именно в такава среда. Комбинират възможност за лично представяне и участие в тренинги, които подобряват уменията и разгръщат още възможности.

ПЛЕНЕРИТЕ са добра възможност да се учим от опитни обучители и ръководители, да открием нови идеи и методи за развитие, да споделим успехи и провали.