Експедиции


Най-добрият начин да усетиш истински земята. Да опознаеш частица от нея, да събудиш откривателя в себе си.

Участваме активно в експедиции, опознавайки и изследвайки природата. Сблъскваме се с проблеми и търсим решения. Анализираме, документираме и картографираме. Общуваме с изследователи и сами се превръщаме в такива, учим се от опитни и мотивирани професионалисти.